Perjalanan Imam Syafi’i Dalam Menuntut Ilmu + mp3
Mar14

Perjalanan Imam Syafi’i Dalam Menuntut Ilmu + mp3

Nama asli Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris. Lengkapnya, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris bin Al ‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’. Nasab Imam Syafi’i sampai pada pada Hasyim bin Al Muthollib bin ‘Abdu Manaf dan bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada ‘Abdu Manaf. Imam Syafi’i dilahirkan di Ghaza tahun 150 H. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Sejak usia belia, Imam Syafi’i sudah menghafalkan...

Read More
Download mp3 Kisah Perjalanan Ammar Bugis “Penakluk Kemustahilan”
Jan13

Download mp3 Kisah Perjalanan Ammar Bugis “Penakluk Kemustahilan”

Laksana api yang tak mau padam semangat seorang lelaki berketurunan bugis (suku di sulawesi,Indonesia) memperjuangkan hidupnya didunia ini,  walau sudah divonis oleh seorang dokter bahwa dia tidak akan bertahan melainkan hanya untuk beberapa waktu saja, namun apa yang terjadi dari kegigihanya bukanlah hanya dapat bertahan hidup melawan penyakit yang dideritanya hingga kini bahkan dia dapat mewujudkan satu persatu cita-cita yang...

Read More
Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)
Oct11

Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)

Nama dan Nasabnya Nama lengkapnya adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhurn dari keturunan Harun bin Imran. Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Shafiyyah dilahirkan sebelas tahun sebelum hijrah, atau dua tahun setelah masa kenabian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.. Ayahnya adalah seorang pemimpin Bani Nadhir....

Read More
Fathimah binti Rasulillah
Oct11

Fathimah binti Rasulillah

Siapa yang tak mengenal namanya, sekuntum bunga di tengah Bani Hasyim. Tumbuh di taman yang sarat cahaya kenabian, disunting pemuda yang memiliki kemuliaan. Tebaran ilmunya menghiasi sejarah perjalanan manusia. Dialah putri seorang nabi, yang terlahir bertepatan saat kaum Quraisy membangun kembali bangunan Ka’bah. Fathimah bintu Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Muththalib bin Hasyim Al-Hasyimiyah x. Ibunya seorang wanita yang tak...

Read More
Hasan al-Bashri
Jun12

Hasan al-Bashri

Beliau adalah Abu Sa’id al-Hasan bin Abil Hasan al-Bashri, salah satu imam tabi’in terkemuka yang ucapan hikmahnya menyerupai perkataan seorang nabi, seorang yang kafah dan rupawan yang telah menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu dan amal. Nama ayah beliau adalah al-Yasar maula Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhu sahabat pilihan dan penulis wahyu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sementara itu, ibu beliau adalah Khoiroh maula...

Read More
Hamzah bin Abdul Mutalib (wafat 3 H)
Feb23

Hamzah bin Abdul Mutalib (wafat 3 H)

Nama sebenarnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, seorang paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian, Ia Ikut Hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam dan ikut dalam perang Badar, dan meninggal pada saat perang Uhud, Rasulullah menjulukinya dengan “Asadullah” (Singa Allah) dan menamainya sebagai “Sayidus Syuhada”. Ibnu Atsir berkata dalam kitab ‘Usud al Ghabah”, Dalam perang...

Read More
Page 1 of 3123